C C C C A+ A A- X

Съобщение

Списък 

на кандидатите, допуснати за участие в конкурса за заемане на основание чл.67, ал.1, т.1 от КТ длъжността "съдебен деловодител" в Районен съд гр. Бяла Слатина  

 

Последна актуалиция 16.02.2024г.

Регистър на отводите и самоотводите се намира в секция /ДОКУМЕНТИ

/ СТРАТЕГ. ДОКУМЕНТИ/

Актуализиран списък на вещите лица за 2023г.

ВИЖ ТУК

ВАЖНО! - Достъпът от страна на доставчика до E-mail адрес: sadbs@mail.orbitel.bg е ПРЕУСТАНОВЕН!!!

Официалният адрес е: rs.bslatina@gmail.com

ВАЖНО!

Заповед № 80/01.11.2021г. - относно въведени временни противоепидемични мерки...................

Тъй като всички документи се присъединяват в ел. папка подписани с електронен подпис, за тяхното отваряне е необходимо да се изтегли следното приложение:

Dstool 2.1

 

ДОКЛАД МОДЕЛ 4 - ИЗТЕГЛИ

Заповед №42/07.06.2021г. с която се ИЗМЕНЯ Заповед №40/14.05.2020г.

Правила и мерки за работа на съдилищата в условия на пандемия.

Съобщение относно посочване на електронен адрес за връчване виж цялото съобщение!

Реформа в съдебната система - Доклад модел 4

 

 

Актуализиран списък на вещите лица за 2023г.

ВИЖ ТУК

 

ВАЖНО! - Достъпът от страна на доставчика до E-mail адрес: sadbs@mail.orbitel.bg е ПРЕУСТАНОВЕН!!!

ДОКЛАД МОДЕЛ 4 ИЗТЕГЛИ!

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Със заповед № 24/16.03.2020 г., председателят на Районен съд – Бяла Слатина удължи срока за отсрочване на делата до 13.04.2020 г. включително и разпореди нови мерки за предпазване от коронавирусна инфекция COVID-19. Това се налага във връзка с обявеното извънредно положение в страната, въведено с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България. Заповедта е съобразена и с препоръките на Националния оперативен щаб.

За периода от 16.03.2020 г. до 13.04.2020 г. включително в Районен съд – Бяла Слатина се преустановява насрочването и разглеждането на дела в открити съдебни заседания, с изключение на производствата по мерки за процесуална принуда. Делата ще бъдат разглеждани само в зала № 1 на Районен съд – Бяла Слатина .

Поради преустановяване дейността на служба „Призовки“ при Районен съд – Бяла Слатина за периода от 16.03.2020 г. до 13.04.2020 г. включително ,чрез която се връчват призовки и съобщения по дела гледани от Районен съд – Бяла Слатина, такива няма да бъдат изпращани.

Справки по дела на Районен съд – Бяла Слатина ще се извършват САМО по телефон, по електронна поща и на интернет страницата на съда.

Всички книжа по дела, които ще се разглеждат извънредно съгласно Заповед 24/16.03.2020 г. на председателя на Районен съд – Бяла Слатина, се приемат само в регистратурата, която се намира на входа на Съдебната палата. До регистратура ще се допуска не повече от едно лице, като останалите изчакват реда си отвън.

         Свидетелства за съдимост да се издават само по електронен път, с изключение на служебно издаваните справки за съдимост.

         Считано от 16.03.2020 г. до 13.04.2020 г. включително се преустановява достъпът на лица и страни по делата посочени в заповедта до сградата на Районен съд – Бяла Слатина с изключение на магистрати и съдебни служители, съгласно утвърденият от административните ръководители на РС – Бяла Слатина и на РП – Бяла Слатина график.

КЪМ ЗАПОВЕД №24/16.03.2020

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация