C C C C A+ A A- X

Реформа в съдебната система - Доклад модел 4

ВАЖНО! - Достъпът от страна на доставчика до E-mail адрес: sadbs@mail.orbitel.bg е ПРЕУСТАНОВЕН!!!

ДОКЛАД МОДЕЛ 4 ИЗТЕГЛИ!

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Със заповед № 24/16.03.2020 г., председателят на Районен съд – Бяла Слатина удължи срока за отсрочване на делата до 13.04.2020 г. включително и разпореди нови мерки за предпазване от коронавирусна инфекция COVID-19. Това се налага във връзка с обявеното извънредно положение в страната, въведено с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България. Заповедта е съобразена и с препоръките на Националния оперативен щаб.

За периода от 16.03.2020 г. до 13.04.2020 г. включително в Районен съд – Бяла Слатина се преустановява насрочването и разглеждането на дела в открити съдебни заседания, с изключение на производствата по мерки за процесуална принуда. Делата ще бъдат разглеждани само в зала № 1 на Районен съд – Бяла Слатина .

Поради преустановяване дейността на служба „Призовки“ при Районен съд – Бяла Слатина за периода от 16.03.2020 г. до 13.04.2020 г. включително ,чрез която се връчват призовки и съобщения по дела гледани от Районен съд – Бяла Слатина, такива няма да бъдат изпращани.

Справки по дела на Районен съд – Бяла Слатина ще се извършват САМО по телефон, по електронна поща и на интернет страницата на съда.

Всички книжа по дела, които ще се разглеждат извънредно съгласно Заповед 24/16.03.2020 г. на председателя на Районен съд – Бяла Слатина, се приемат само в регистратурата, която се намира на входа на Съдебната палата. До регистратура ще се допуска не повече от едно лице, като останалите изчакват реда си отвън.

         Свидетелства за съдимост да се издават само по електронен път, с изключение на служебно издаваните справки за съдимост.

         Считано от 16.03.2020 г. до 13.04.2020 г. включително се преустановява достъпът на лица и страни по делата посочени в заповедта до сградата на Районен съд – Бяла Слатина с изключение на магистрати и съдебни служители, съгласно утвърденият от административните ръководители на РС – Бяла Слатина и на РП – Бяла Слатина график.

КЪМ ЗАПОВЕД №24/16.03.2020

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация